بازی میکی موس سگا یک بازی ای کارتونی با کاراکتر موش یا همان میکی است بازی اصلی به این صورت بود که میکی شنلی داشت و با ان مزاحمان را نابود میکرد و امتیاز میخور و به صورت مرحله ای بود و در پایان هر مرحله هم غولی قرار گرفته بود ( هر 8 نسخه بازی قرار گرفت ) حتما با شخصیت...

ادامه مطلب