بازی جذاب و جالب QuackShot Starring Donald Duck دوک اردک بازی ای است با نقش یک اردکی جالب و با قابلیتهایی چون تفنگ داشتن و .. توجه : این بازی صرفا با مبدل مربوطه در کامپیوتر یا اندروید اجرا میشود و به تنهایی قابل اجرا نیست / پس مبدل سگا را باید دانلود کرده باشید  لینک...

ادامه مطلب