S

دانلود بازی شورش در شهر ۵ سگا برای کامپیوتر

دانلود بازی شورش در شهر ۵ سگا برای کامپیوتر

نسخه چهارم بازی Streets Of Rage در سال ۲۰۰۷ به صورت آزمایشی ساخته شد و بعد از Streets Of Rage Remake یا همان ۵ Streets Of Rage Remake دیگر نسخه جدیدی ساخته نخواهد شد و پایان این بازی بعد از ۲۰ سال از اولین نسخه آن است. این بازی با تمامی نسخه های ویندوز از ۹۵ و ۹۸...

ادامه مطلب
دانلود بازی Spider Man and Venom سگا

دانلود بازی Spider Man and Venom سگا

بازی Spider-Man and Venom - Separation Anxietyکنسول سگا که با نسخه دیگری با همین نام و البته قسمت انتهایی بازی نامش فرق میکند ، اسمش مشابه است اما بازی ای دیگری است با نام مرد...

ادامه مطلب
دانلود بازی Spider-Man اسپایدرمن سگا

دانلود بازی Spider-Man اسپایدرمن سگا

 بازی Spider-Man اسپایدرمن یا همان مردعنکبوتی سگا که جز بازیهای معروف است و به صورت مرحله ای و اکشن و امکان تار انداختن به عنوان تیر و پریدن روی ساختمانها با تار اندازی و همراه با زدن مهاجمان و .....

ادامه مطلب
دانلود بازی Sparkster 2 سگا

دانلود بازی Sparkster 2 سگا

بازی Sparkster - Rocket Knight Adventures 2 سگا ، که یک موجودی است شبیه سونیک اما این اکشن است و تیراندازی هم میکند ولی کلا بازی ماجراجویی و مرحله ای است

ادامه مطلب